ОЕП "ГРІФРЕ"

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
"ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ"

Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (далі - ОЕП "ГРІФРЕ") створене у відповідності з наказом Міненерго України від 30.11.99 № 329 на виконання Декрету Кабінету міністрів від 529 квітня 1993р. №41-93, зареєстроване як організація загальнодержавної власності, вид діяльності - наукова установа галузевого профілю, КВЕД - 72.19 - дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

Рішенням Загальних зборів було визначено, що до складу пріоритетних програм необхідно віднести роботи по перегляду застарілих галузевих нормативних документів, затверджених ще Міненерго СРСР та Міненерго України, а також наукові роботи по розробці нових важливих галузевих нормативних документів згідно з пропозиціями учасників, Засновника та Правління.

Крім цього, було визначено, що в Кошторисі витрат ОЕП "ГРІФРЕ" необхідно передбачити фінансування галузевих програм стосовно розвитку енергетики, проведення навчальних, дорадчих конференцій, семінарів та нарад фахівців енергетики з проблематики галузі, створення сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж на галузевому рівні, організація розробки, видавництва і розповсюдження науково-технічної інформації, нормативної документації, фінансування членства ОЕП "ГРІФРЕ" у всеукраїнських громадських організаціях енергетиків.

Більше 10 років ОЕП "РГІФРЕ" виступає колективним організатором (шляхом фінансування) міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: Сьогодення та майбутнє", що проходить в Міжнародному виставковому центрі.

Рішенням Загальних зборів був підтриманий і принцип роботи ОЕП "ГРІФРЕ", визначений ще в попередні роки, а саме: до Кошторису витрат включати нові роботи та заходи, які замовляються учасниками або є згода енергопідприємств щодо їх фінансування.

Робота Об'єднання по створенню нормативних документів проводиться за активної участі керівництва та спеціалістів Департаменту електроенергетики Міністерства, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж.

У відповідності з наказами Мінпаливенерго ОЕП "ГРІФРЕ" здійснює видавничу та розповсюджувальну діяльність стосовно забезпечення енергопідприємств примірниками нормативних документів. При цьому, Об'єднання керується законами України "Про видавничу справу", "Про стандартизацію", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

За період з 2002 по 2014 роки за замовленням Об'єднання було розроблено та затверджено Мінпаливенерго більш ніж 400 нормативних та інформаційних документів, з яких розповсюджено біля 170тис. примірників.>>