Нормативні документи

НД, розроблені у 2002 році

 

 1 ГКД 34.02.305-2002 “Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення” з електронною версією CD-R80 “Валові викиди та показники емісії. Версія 1.0.” Наказ № 359 від 14.06.02 р., Мінпаливенерго України
 2 ГКД 34.04.153-2002 “Організаційні структури управління та нормативи чисельності Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та підприємств (відокрем-лених підрозділів) по збуту енергії енергопостачальних компаній” Наказ № 322 від 29.05.02 р., Мінпаливенерго України
 3 База даних для визначення нормативів зі страхування електричних мереж за період 1966-2001 рр.

 Затверджено Заст. Держ. Секретаря Ю.А. Андрійчуком  05.07.02 р. 

 4

 ГКД 34.20.575-2002 “Стійкість енергосистеми. Керівні вказівки”

* втратив чинність

 Наказ № 404 від 03.07.02 р., Мінпаливенерго України

Наказ Мінпаливенерго України про скасування №539 від 23.07.2012

 5 ГКД 34.35.511-2002 “Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)”
 Наказ № 449 від 29.07.02 р.,          Мінпаливенерго України
 6 ГКД 34.20.302-2002 "Норми випробування електрообладнання"

*втратив чинність

  Наказ № 503 від 28.08.02 р.,      
  Мінпаливенерго України  
 7

Концепція перегляду нормативного документу “Правила улаштування електроустановок”

**реалізація закінчена

 Департамент з питань електроенергетикиМінпаливенерго України, Директор Ю.І. Улітіч, 02.10.02 р.
 8  Науково-технічний звіт по договору № 65 від 16 липня 2002 р. “Розробка основних напрямків розвитку ПЕК на підставі уточнених макропоказ-ників соціально-економічного розвитку України з метою урахування в енергетичній стратегії України до 2030 року та дальшу перспективу
Затверджено Заст. Держ. Секретаря Ю.П. Ященком 
25.10.02р.
 9 ГКД 34.35.512-2002 “Засоби захисту від перенапруг в електроустановках 6-750 кВ”
 Наказ № 731від 17.12.02 р.,    
 Мінпаливенерго України
 10 ГНД 34.05.604-2002 “Тарифи на перевезення вантажів та послуги, які виконуються автомобільним транспортом Мінпаливенерго України”
Листок затвердження нормативного документу, Міністр    В.А. Гайдук, 23.11.02 р.
 11  Комплект НТД по проектуванню, будівництву та експлуатації повітряних ліній напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

    ВБН В.2.5-341.004.001.001-02 “Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами”; *

     ГКД 34.20.175-2002 “ Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ”;

   ГКД 34.20.260-2002 “Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ”;

     ГКД 34.20.662-2002 “Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ”

*втратив чинність
 Наказ № 713 від 06.12.02 р.,  
 Мінпаливенерго України
12 ГКД 34.03.806-2002 “Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують ремонтно-експлуатаційні роботи на обладнанні, що знаходи-ться під дією наведеної напруги”
Наказ № 753 від 24.12.02 р., Мінпаливенерго України