ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
"ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ"


Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (далі – Об’єднання) створене у відповідності із наказом Міністерства енергетики України від 30 листопад 1999 року № 329 “Про створення об’єднання енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, зареєстроване як організація загальнодержавної власності, вид діяльності - наукова установа галузевого профілю, КВЕД - дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.


Діяльність Об’єднання з моменту його створення спрямована на розвиток, удосконалення та реформування паливно-енергетичного комплексу України. Своєю діяльністю об’єднує більш ніж пів сотні енергетичних підприємств України, шляхом фінансування сприяє впровадженню в виробництво інноваційних технологій, розробляє нормативно-технічну документацію для недопущення техногенних та екологічних аварій на підприємствах, підтримує діяльність підприємств і організацій, які забезпечують безпеку функціонування галузі в цілому.


Також Об’єднання забезпечує проведення наукових, навчальних, дорадчих семінарів, конференцій, нарад фахівців енергетики, виставок, симпозіумів та інших заходів з проблематики галузі, фінансує загальнодержавні програми в частині, що стосується енергетичної галузі, галузевих програм, організовує видавництва і розповсюдження науково-технічної інформації, нормативної документації тощо. Значну увагу Об’єднання приділяє підтримці громадській організації “Всеукраїнська рада ветеранів праці енергетики”.
Протягом 10 років ОЕП «ГРІФРЕ» виступає колективним організатором (шляхом фінансування) Міжнародного форуму “Паливно-енергетичний комплекс України: Сьогодення та майбутнє”, що проходить в Міжнародному виставковому центрі.


За період з 2002 по 2014 роки за замовленням Об'єднання було розроблено та затверджено Мінпаливенерго більш ніж 400 нормативних та інформаційних документів, розповсюджено біля 170 тис. примірників


На сучасному етапі, на виконання поставлених Міністерством енергетики та вугільної промисловості України завдань, Об’єднання впроваджує нові методи роботи та долучається до реалізації загальногалузевих та загальнодержавних проектів, а саме:

- з метою забезпечення вільного доступу всіх учасників Об’єднання до нормативних документів, розроблених на замовлення ОЕП «ГРІФРЕ» реалізовано проект створення нового сучасного інформаційного ресурсу (сайт + база даних) в мережі Інтернет;

- співпраця та робота із міжнародними організаціями (донорами), що надають грантове безповоротне фінансування реалізації різноманітних проектів в сфері енергетики та енергетичної безпеки. Даний напрямок роботи є доволі актуальним в контексті сучасних викликів необхідності забезпечення енергетичної незалежності України;

- розробка системи моніторингу виробництва, транспортування та споживання енергоносіїв в Україні;

- забезпечення всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу України сучасною нормативно-технічною документацією;

- гармонізації нормативно-технічних документів України з європейськими нормами і правилами в частині енергозбереження, екологічної безпеки та інтеграції енергетичної системи України до енергосистеми Європейського Союзу.

Тому, враховуючи той факт, що перед Об’єднанням поставлені нові виклики та завдання, беручи до уваги багаторічний досвід практичної роботи Об’єднання в напрямку координації та співпраці між підприємствами галузі та науковими установами, діяльність Об’єднання, на сьогоднішній день, набуває ще більш вагомого значення.