Інформаційна довідка
про проект створення єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу паливно-енергетичного комплексу України.

На сьогоднішній день в Україні відсутня єдина автоматизована система моніторингу показників енергетичного балансу та ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Також відсутня інформація по взаєморозрахункам за використані паливно-енергетичні ресурси, що в свою чергу не дозволяє визначити основні структурні та цінові диспропорції на ринку енергоресурсів.
На об'єктивність інформації показників паливно-енергетичного комплексу також негативно впливають і результати проведених реформ в галузі, коли деякі приватизовані підприємства фактично припинили надання відповідної оперативної інформації про свою діяльність, обмежуючись наданням основних показників за власним бажанням, що не дає можливість оперативно її опрацьовувати та забезпечувати підготовлення узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів.
Такий стан справ призводить до того, що кожний структурний підрозділ центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України вибудовують механізми отримання інформації за власними формами та схемами, самостійно вносять корективи в структуру інформації, її форми та періодичність, що фактично призводить до плутанини в інформаційних потоках та доводить безсистемність роботи цього напрямку.
Для покращення ситуацію у вищезазначеному питанні, за дорученням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" працює на розробкою концепції створення єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу паливно-енергетичного комплексу України.


Реалізація проекту дозволить:


- об'єднати різноманітні джерела інформації в єдину інформаційну систему;
- отримувати паливно-енергетичні баланси ПЕК в режимі on-line;
- удосконалити та пришвидшити процес прийняття управлінських рішень тощо.


Проект планується реалізувати в декілька етапів:

  • Проведення аудиту інформаційних ресурсів Міненерговугілля та підприємств ПЕК.
  • Проведення аналізу автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в міністерствах та відомствах Європейських країн, США та міжнародних галузевих Розробка проекту Концепції створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу ПЕК України та плани її реалізації. Залучити дот цього процесу провідні українські та зарубіжні компанії, які мають досвід в сфері впровадження інформаційно-аналітичних систем;
  • Розробка технічного завдання на створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу ПЕК України.
  • Реалізація пілотних проектів створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу в деяких галузях енергетики та розробка прототипу системи.
  • Імплементація результатів реалізації пілотних проектів та створеної системи на весь паливно-енергетичний комплекс України.

Для реалізації проекту планується залучення бюджетних коштів, коштів інвесторів та позабюджетне фінансування.